Particuliere Alarm Centrale

Particuliere Alarm Centrale

 

Uw alarmmeldingen nooit meer onopgemerkt

Een Particuliere Alarm Centrale (PAC) is een gecertificeerde meldkamer die 24 uur per dag, 7 dagen per week is bemand. Dankzij geborgde procedures grijpen de centralisten bij onraad of calamiteiten meteen en adequaat in. Afhankelijk van de melding zal er na een melding, al dan niet na verificatie, proactief contact worden opgenomen met een door u opgegeven waarschuwingsadres en sleutelhouder, de brandweer, politie of bewakingsdienst.

Camerabewaking door de Particuliere Alarm Centrale

Omdat de technische mogelijkheden de laatste decennia sterk zijn ontwikkeld kunnen we vanuit de meldkamer surveillance uitvoeren op uw pand(en). De centralisten van het PAC controleren via het camerasysteem de situatie bij meldingen, maar kunnen u ook voorzien van assistentie bij toegangscontrole. Denk daarbij aan gebouwen en bedrijfspanden, bouwterreinen en parkeergarages. Beveiligingsmedewerkers kunnen op deze manier efficiënt worden ingezet. Bij alarmen wordt er direct actie ondernomen.

Het doel van een Particuliere Alarm Centrale is bewaking en het verzorgen van de opvolging van alarmen, triggers, technische en procesmeldingen afkomstig van o.a.:

Alarm installaties
Overval installaties
Ontruiming installaties
Technische voorzieningen

 

 

 

 

Maremco werkt samen met de grotere gerenommeerde Particuliere Alarm Centrale’s in Nederland zoals Meldkamer CMS te Tiel en Eindhoven (PAC 018) en Meldkamer Securitas te Geldrop (PAC046)

De Particuliere Alarm Centrale’s, zijn gehuisvest in een volledig gecertificeerde omgeving en zijn voorzien van een vergunning. De vergunning is verstrekt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.