Noodverlichting

Noodverlichting

 

Essentieel voor een veilige (werk)omgeving

Noodverlichting is verlichting die brandt als de normale verlichting uitvalt, bijvoorbeeld als gevolg van stroomuitval. Zodoende is noodverlichting veelal gevoed via een andere bron.

Noodverlichting is essentieel voor een veilige omgeving. Dankzij betrouwbare noodverlichting kan men risicovolle werkzaamheden veilig uitvoeren. Tevens helpt noodverlichting om hulp- en blusmiddelen te lokaliseren. Tot slot heeft dit type verlichting als doel om vluchtroutes aan te geven, zodat men veilig de nooduitgang kan bereiken in geval van gevaar.

Arbowetgeving

Het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt onderdeel van de Arbowet. In dit onderdeel zijn diverse Europese richtlijnen opgenomen, met als doel de veiligheid en gezondheid op de werkplek centraal stellen. Als het gaat om noodverlichting wordt er gesproken over een minimum voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaatsen (Richtlijn nr. 89/654/EEG) en minimum voorschriften veiligheid en gezondheidssignaleringen op het werk (Richtlijn nr.92/58/EEG).

De Arbowet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de medewerkers, maar daarnaast ook voor de bezoekers en leveranciers. Onder andere is de werkgever verplicht om vluchtroutes en nooduitgangen aan te duiden. Noodverlichting is hierbij onmisbaar.

Bouwbesluit

De minimale bouw- en gebruiksvoorschriften met betrekking tot gezondheid, bruikbaarheid, veiligheid, energiezuinigheid en energie worden omschreven in het Bouwbesluit. Diverse eisen rondom noodverlichting worden ook beschreven in het Bouwbesluit. Het uitgangspunt is dat de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is voor de veiligheid in het betreffende gebouw.

Enkele toepassingsgebieden zijn:

Ziekenhuizen
Kantoorgebouwen
Appartementencomplexen
Kinderdagverblijf
Scholen
Fabrieken
Parkeergarages
Winkels

Moet noodverlichting onderhouden worden?

Het is verplicht om ieder jaar de noodverlichting te controleren en onderhouden. Dit staat onder andere omschreven in het Bouwbesluit en de Arbowet. Men moet immers ten allen tijde kunnen vluchten. Functionerende noodverlichting is hierbij vereist.

Gerelateerde diensten

Brandbeveiliging